Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010

Beer . Ôi beer - Funny

Beer là thức uống giải khát và cũng là món để những tay thắng cá độ trong mùa WC . Heee ! Hình ảnh của beer cũng cho chúng ta nhiều điều thú vị . Bống mới sưu tầm được . Mời các bạn thư giãn . Nhất là ai đang bị thua cá độ.

Sharing the Load
Save the Beer

King of the Beach

Refundoholic

Here's to..

Wait till I get Older

Better than Mother's Milk

Supermaid at Oktoberfest

Way to get pissed

Gas mask beer bong

Raining Beer

Beerboosted Strongman

She'll have to drink a keg

How to make your own beer table

Reverse beer bong

Keg on Legs

Beer Wash

Six Pack Abs

:D

How to put back a Tuborg in 6 secs

Swimming With Beers

WHOAA

The Flying Pilsener

Beer and Bacon
--> Read more..

Những con mèo lười nhất thế giới

--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters