Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Tiệc nướng hôm nay mọi món đều ngon trừ món bí ngô nướng . Heeeee

--> Read more..

Tiệc BBQ bờ sông
Photobucket
Nhận lời mời của Hoasen , mặc dù xa xôi .-Tận Cầu Ghềnh - Đồng nai lận , Chúng tớ vẫn tới dự đông đủ buổi tiệc BBC . Phong cảnh thật là hữu tình - sông nước .Mời các bạn xem nhé
--> Read more..

Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

Rửa mắt

Đi shopping thông thường chúng ta mua sắm những gì chúng ta thích . Nhưng tại đây chúng ta cũng được chiêm ngưỡng những kiểu ăn mặc kỳ quái . Bạn chấm kiểu nào ??? Heeee


1.В магазина / In the shop

2.В магазина / In the shop

3.В магазина / In the shop

4.В магазина / In the shop

5.В магазина / In the shop

6.В магазина / In the shop

7.В магазина / In the shop

8.В магазина / In the shop

9.В магазина / In the shop

10.В магазина / In the shop

11.В магазина / In the shop

12.В магазина / In the shop

13.В магазина / In the shop

14.В магазина / In the shop

15.В магазина / In the shop

16.В магазина / In the shop

17.В магазина / In the shop

18.В магазина / In the shop

19.В магазина / In the shop

20.В магазина / In the shop

21.В магазина / In the shop

22.В магазина / In the shop

23.В магазина / In the shop

24.В магазина / In the shop

25.В магазина / In the shop

26.В магазина / In the shop

27.В магазина / In the shop

28.В магазина / In the shop

29.В магазина / In the shop

30.В магазина / In the shop

--> Read more..

Chúng tôi luôn ở bên bạn - mọi lúc , mọi nơi

1.Внимание! Те ви шпионират!

2.Внимание! Те ви шпионират!

3.Внимание! Те ви шпионират!

4.Внимание! Те ви шпионират!

5.Внимание! Те ви шпионират!

6.Внимание! Те ви шпионират!

7.Внимание! Те ви шпионират!

8.Внимание! Те ви шпионират!

9.Внимание! Те ви шпионират!

10.Внимание! Те ви шпионират!

11.Внимание! Те ви шпионират!

12.Внимание! Те ви шпионират!

13.Внимание! Те ви шпионират!

14.Внимание! Те ви шпионират!

15.Внимание! Те ви шпионират!

16.Внимание! Те ви шпионират!

17.Внимание! Те ви шпионират!

18.Внимание! Те ви шпионират!

19.Внимание! Те ви шпионират!

20.Внимание! Те ви шпионират!

21.Внимание! Те ви шпионират!

22.Внимание! Те ви шпионират!

23.Внимание! Те ви шпионират!

24.Внимание! Те ви шпионират!

25.Внимание! Те ви шпионират!

26.Внимание! Те ви шпионират!

27.Внимание! Те ви шпионират!

28.Внимание! Те ви шпионират!

29.Внимание! Те ви шпионират!

30.Внимание! Те ви шпионират!

31.Внимание! Те ви шпионират!

32.Внимание! Те ви шпионират!

33.Внимание! Те ви шпионират!
--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters