Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

Chim ở Úc
Photobucket

Đi du lịch Úc . Một điều nữa gây ấn tượng vơi Bống là lũ chim . Trừ chim ở vườn thú phải nhốt còn lũ chim tự do thì nhiều vô kể .Tên chúng thì Bống chả biết trừ chim sẻ và bồ câu .Chúng rất thân thiện với người . Ngày cuối tuần người dân ở đây đi dạo và tắm nắng ở các bãi cỏ - lũ chim lân la xin ăn .Có lúc chúng xông vô ăn thức ăn của người nếu để sơ hở .
--> Read more..

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Cuối tháng lại sưu tầm WC ART

Mul dạo này vắng teo . Ngồi buồn Bống lại sưu tầm thêm Wc Art . Các bạn quan sát kỹ để nếu được đi du lịch nươc ngoài khỏi đi lộn như Bống ở Úc vừa rồi nha .Ai muốn xem thêm xin mời theo links sau :
http://nguoiphobien09.multiply.com/journal/item/157/157Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • Забавные таблички WC из разных стран мира
 • --> Read more..

  Bạn bè năm châu..

  free counters